Budowa sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie balustrady PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ploty Winylowe na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane plot z Winylu na plot i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy projektowane ploty z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.